کلیسای ساگرادا فامیلیا شهر بارسلون اسپانیا

کلیسای ساگرادا فامیلیا شهر بارسلون اسپانیا :

کلیسای ساگرادا فامیلیا یکی از بزرگترین کلیساهای دوران کاتولیک قرون وسطی در بارسلونا …

کلیسای ساگرادا فامیلیا شهر بارسلون (5) - Copy

پارک گوئل در شهر بارسلون اسپانیا

پارک گوئل در شهر بارسلون اسپانیا :

پارک کوئل در تپه ال کارمل در منطقه گراسیا شهر بارسلون اسپانیا قرار دارد…

پارک گوئل در شهر بارسلون (4) - Copy