موزه آبگینه

اگر به موزه آبگینه سری بزنید اثر دستهایی که از سالیان دور با شوق این زیبایی ها را خلق کرده اند هنوز بر روی این اشیای تاریخی خواهید دید. موزه آبگینه نماد خلاقیت انسان حتی با دستهای خالی است. شما میتوانید درخشش نبوغ را از طریق شیشه های پرتلألو موزه آبگینه در گذشته های دور ببینید…

موزه آبگینه

کاخ نیاوران

من کاخ نیاورانم ، جان به جا مانده در ایران از جسم ترک شده ی خاندان پهلوی. اما هنوز قدم زدن در باغ کتیبه هایم نمایش شکوه ایران است و کتابخانه ی سلطنتی با کتب خطی نماد خرد ایرانی. اگر چه که معماری مدرن کاخ اختصاصی فراتر از زمان خود بود ولی همچنان از اشیای باارزش ایران باستان مانند فرش دستبافت از تصاویر تمام پادشاهان ایرانی را حفظ میکرد.

کاخ نیاوران

کاخ گلستان

بازدید از کاخ گلستان لذت سفر در زمان است،گذری از زندیه به قاجاریه که حس کردن هیجان لحظات بار عام و تاجگذاری شاهان قاجار در ایوان تخت مرمربعد از غرق شدن در شکوه معماری شمس العماره و عمارت بادگیر وبا دیدن هدایای جالب اهدا شده در تالار عاج تجربه بینظیر و خاصی خواهد بود.

کاخ گلستان تهران

موزه طبیعت و حیات وحش دار آباد

سخاوت طبیعت در موزه حیات وحش دارآباد چنان زیبا به نمایش گذاشته شده که از دیدن خلاقیت خالق که چقدر دلبرانه چشم نوازی میکند روحتان از سپاس خواهد درخشید…

موزه دارآباد

کاخ سعد آباد

تاریخ در کاخ سعد آباد درست پای آن درختان سر به فلک کشیده که یادآور استقامت رضا شاه است در کنار رودخانه ای که از بین کاخ ها میگذرد در آرامش به خواب رفته است…

موزه سعد آباد