کاخ نیاوران

کاخ نیاوران

من کاخ نیاورانم ، جان به جا مانده در ایران از جسم ترک شده ی خاندان پهلوی در منطقه ای خوش اب و هوا که قرار بود خوشحالی پادشاهی باشم بر چهره ی شاه اما تاریخ قابل پیش بینی نبود. هنوز قدم زدن در باغ کتیبه هایم خلاصه ای از نمایش شکوه و اعتبار ایران است و کتابخانه ی سلطنتی با کتب خطی نماد خرد و علم ایرانی است که هنوز در جهان قابل اتکا است. اگر چه که معماری مدرن کاخ اختصاصی ام با سقف های متحرک که برای لذت تماشای آسمان ساخته شده بود فراتر از زمان خود بود ولی همچنان اشیای با ارزش ایران باستان مانند فرش دستبافت با تصاویر تمام پادشاهان ایرانی را در خود حفظ میکرد. اگر به موزه خودروهای اختصاصی بروید از دیدن این خودرو های قدیمی که حتی در ابعاد کوچک برای ولیعهد ساخته شده بود شگفت زده میشوید. و اما موزه جهان نمای من، کاخ نیاوران، دروازه ای است به خلاقیت، و نیز گنجینه ای از زمانهای دور با اشیای جالب باستانی و مدرن از نقاشی های پیکاسو تا مجسمه های تراشیده شده از عاج های فیل. از بین پارچه های زربفت هدیه شده به ملکه و لباس های نظامی شاه حزن زمان را خواهید دید اما شاید سینمای اختصاصی لبخند آنان را تداعی کند. حتی عمارت اختصاصی ولیعهد با تمام خاطراتش شاهدی است بر اینکه من یادگار یک نسلم، اثباتی برای ماندگاری تاریخ، لابلای گرد وخاک زمان. با آژانس مسافرتی 90پرواز در این سفر خیالی در زمان همراه شوید.

 

نویسنده متن: خانم لیلا زینال پور