کاخ گلستان

کاخ گلستان:کالبدی برای روح جامانده در زمان از دوره زندیه و قاجاریه

بازدید از کاخ گلستان لذت سفر در زمان است،گذری از زندیه به قاجاریه که حس کردن هیجان لحظات بار عام و تاجگذاری شاهان قاجار در ایوان تخت مرمربعد از غرق شدن در شکوه معماری شمس العماره و عمارت بادگیر وبا دیدن هدایای جالب اهدا شده در تالار عاج تجربه بینظیر و خاصی خواهد بود. با دیدن مجموعه عکسهای گرفته شده توسط شخص ناصرالدین شاه، صندلی آغشته به خون شاه در روز ترور و سنگ قبر او که شاهکار حجاری است گذری به زندگی پرهیاهوی حاکمان این دوره خواهید داشت. کاخ گلستان شامل مجموعه نفیسی از زندگی پر تجمل درباری است که قطعا نباید از دست بدهید.

 

نویسنده متن: خانم لیلا زینال پور