موزه تمدن اسلامی شارجه

  • یکی از بهترین موزه های دبی برای تمرکز روی وسعت تاریخ و فرهنگ اسلامی -نه فقط تاریخ محلی- موزه تمدن اسلامی شارجه است…
تور دبی