نهر دبی

نهر دبی

نهر دبی یا خور دبی یک نهر آب شور در دبی ،امارات متحده عربی است. برای دیدن این نهر دبی شما میتوانید با انتخاب تور دبی بهترین سفر را برای خود و خانواده ی خود رقم بزنید.نهر دبی شهر را  به دو بخش دیره به سمت شمال و بور دبی در جنوب تقسیم می کند.روی نهر پلی تعبیه شده که مردم و مسافران میتوانند از این پل برای دیدن جاذبه های هر دو طرف استفاده کنند.

این نهر در رشد شهر دبی بسیار موثر بوده است و این نهر اولین مکانی بوده که بسیاری از ماهیگیران برای ماهیگیری جذب کرده است.درکنار این نهر روستاهای بسیاری رشد کردند و مدرنیته شدند.

شما مسافران اگر بخواهید در نهر دبی سفر کنید میتوانید از قایق های قدیمی و ابرا نوعی کشتی کوچک چوبی استفاده کنید.