فلورانس – چند جاذبۀ گردشگری

فلورانس شهری است با جاذبه های فراوان. تنها اگر یک یا دو روز را در این شهر سپهری کنید متوجه خواهید شد که شهر فلورانس جاذبه های بسیاری دارد که هنوز فرصت بازدید از آن را نیافته اید. کاخ ها، موزه ها، کلیسا ها، و دیگر زمین نشانه های (landmark) شهر فلورانس هر کدام برای خود داستانی دارد که از دالان اعصار و قرون گذشته آمده و ساعت ها برای دیدنش زمان لازم است…

فلورانس