اسلوونی کشوری در جنوب اروپای مرکزی

اسلوونی کشوری است در جنوب اروپای مرکزی و بزگترین شهر آن لیوبلیانا می باشد…

اسلوونی02