کسب استاندارد ISO 9001

iso 9001

26/ مهر / 1396

برای مدیریت کیفیت، آغاز راه بی پایان بهینه سازی و کیفیتمند سازی محصولات جهانگردی آژانس 90 پرواز است. راهی که با هم از آبان ماه 1393 آغاز کردیم اینک به گونه ای جدی تر ادامه خواهد یافت. گواهینامهٔ معتبر ایزو، نقطهٔ عطفی است در پیشبرد آرمان های نود پرواز. همانقدر که از شما انرژی و انگیزه می گیریم ، به همان اندازه نیز به کیفیت کار می اندیشیم ؛ زیرا همواره بر این باوریم که گردشگر ایرانی شایستهٔ بهترین ها میباشد.

ایزو 9001 آژآنس هواپیمایی 90 پرواز
ایزو 9001 آژآنس هواپیمایی 90 پرواز