مسجد حسن ثانی مراکش

مسجد حسن ثانی مسجدی است در شهر کازابلانکا در مراکش . این مسجد از مهمترین و بزرگترین جاذبه دیدنی در شهر کازابلانکا میباشد که در کنار دریا و بخشی از آن روی آب واقع شده است…

مسجد حسن ثانی مراکش (1)