قویترین های اروپا در جذب گردشگر

اسپانیا

30/اردیبهشت/97

سه کشور اسپانیا، فرانسه ،آلمان در گزارش مجمع جهانی اقتصاد همچنان قدرتمند ترین کشور های قاره سبز در حوزه سفر و گردشگری معرفی شده اند.

کشور اسپانیا در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصادی از رقابت پذیری در عرصه گردشگری و سفر جایگاه نخست جهان را به خود اختصاص داده است.

در حال حاضر سالانه پذیرای بیش از 68 میلیون گردشگر بین المللی است که درامد سالانه ای بالغ بر 56.4 میلیارد دلار را برای این کشور به ارمغان بیاورد.جایگاه ممتاز اسپانیا در عرصه گردشگری دنیا را میتوان به عواملی چون منابع غنی فرهنگی طبیعی و همچنین زیر ساخت های مناسب خدمات گردشگری در این کشور نسبت داد.البته بسیاری از گردشگران بین المللی از منطقه خاور میانه و اروپای غربی به سبب نگرانی های امنیتی در سایر مقاصد ،اسپانیا را به عنوان مقصدی جدید برمیگزیند.

اسپانیا پس از فرانسه و آمریکا در جایگاه سوم پر بازدید ترین کشورهای جهان قرار دارد .فرانسه نیز به عنوان پر بازدید ترین کشور جهان از لحاظ شاخص رقابت پذیری در عرصه صنعت گردشگری  رتبه دوم جهان را داراست.

کشور آلمان که سالانه از نزدیک به 40 میلیون گردشگر خارجی و درامد 36.8 میلیارد دلاری حاصل از آن بهره مند است در جایگاه سوم شاخص جهانی رقابت پذیری در گردشگری و سفر قرار دارد اما از نظر شمار گردشگران بین المللی پس از کشورهای فرانسه ،آمریکا،اسپانیا ،چین ، ایتالیا و ترکیه رتبه هفتم جهان را به نام خود ثبت کرده است.