بلگراد شهری زیبا با گذشته ای سخت

بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق بزرگترین شهر صربستان در محل تلاقی دو رودخانه دانوب وساوا واقع شده است…

بلگراد