logo logo

Contact Us Now : 00982175382 | Customers Club

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

IBTM world

IBTM World

IBTM World رویداد جهانی پیشگام در صنعت برگزاری رویداد و همایش است و با هدف تشویق جهان رویدادها به ایجاد تجربۀ دلخواه در رویدادهای گوناگون پدید آمده است. در واقع رویدادی است برای همایش ها، مشوق ها، کنفرانس ها و سایر رویدادها که همه ساله در شهر بارسلون اسپانیا برگزار می شود.

همه به این می اندیشند که وقایع آینده چگونه است؟ کدام فن آوری رویداد یا کسب و کار پیشگامانه می تواند اتفاق بزرگ بعدی باشد و تجربه ای فراموش نشدنی برای شما به ارمغان بیاورد؟ رویداد شما چگونه خواهد بود؟ آیا رویدادهای ترکیبی عادی خواهند شد؟ در IBTM به پاسخ های خود خواهید رسید.

این رویداد در 30 نوامبر تا 2 دسامبر سال 2021 در شهر بارسلون جریان دارد و بیش از 15.000 از حرفه ای های برگزاری رویداد از 100 کشور جهان در آن شرکت می

muğla escort Escort bayan aydın escort çanakkale escort balıkesir

استخدام