logo logo

Contact Us Now : 00982175382 | Customers Club

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

  • تا ابد پرواز با 90 پرواز

اکسپو 2020

اکسپو 2020

این رویداد که قرار بود در سال 2020 برگزار شود به دلیل شرایط همه گیری ویروس کرونا انجام نشد. از اکتبر سال 2021 در دبی این رویداد در حال برگزاری است و تا مارس 2022 نیز ادامه دارد. اکسپو 2020 بزرگترین رویداد حال حاضر جهان است که شامل اجرای موسیقی زنده، بخش نمایشگاهی، معرفی کشورها، مراسم روز ملی کشورها، بازدید از غرفۀ ویژۀ کشورهای جهان، برنامه های زیست محیطی و سمینارهای علمی گوناگون است. برای اطلاعات بیشتر دربارۀ اکسپو 2020 می توانید به لینک ویژۀ اکسپو 2020 در سایت 90 پرواز مراجعه نمایید.

اکسپو2020
اکسپو2020

muğla escort Escort bayan aydın escort çanakkale escort balıkesir

استخدام