دروازه میندوس در بدروم

دروازه میندوس در بدروم

دروازه میندوس در بدروم محل برخورد اسکندر با سپاه ایران

دروازه میندوس در بدروم یکی از اصلی ترین قسمت های شهر بدروم است.این دروازه در غرب بدروم در خروجی شهر واقع شده است.و درواقع تنها اثر باقیمانده از یک دیوار 7 کیلو متری که قرن چهارم پیش از میلاد توسط پادشاه ماسول بای حفاظت از شهر باستانی هالیکارناسوس ساخته شد.در روبروی این دروازه خندقی وجود داشته است که بسیاری از سربازان اسکندر سال 334 پیش از میلاد درآن غرق شدند.

اسکندر کبیر در پشت این دروازه ها متحمل حمله ی شدیدی ازطرف سپاه ایران شده ودر نهایت نیز نتوانست شهر را فتح کنند و منطقه را ترک کرد.