موزه ی ملی باستان شناسی آتن

موزه ی ملی باستان شناسی آتن

از بهترین جاهای دیدنی یونان میتوان به موزه باستان شناسی آتن اشاره کرد این موزه به عنوان یکی از بزرگ ترین …

موزه ملی باستان شناسی آتن-90پرواز (4)

آکروپلیس آتن

آکروپلیس آتن:

مجموعه تاریخی آکروپلیس که به عنوان نماد شهر آتن از آن یاد می شود در …

آکروپلیس آتن (5)