کلیسای سنت سیمون شهر میسنک

کلیسای سنت سیمون شهر مینسک:

شهر مینسک  ،پایتخت بلاروس برای بسیاری از ما چندان شناخته شده نیست .دلایل زیادی برای بازدید از شهر مینسک وجود دارد که یکی از این دلایل کلیسای سنت سیمون شهر مینسک می باشد.

کلیسای سنت سیمون بیشتر به کلیسای قرمز شناخته می شود. در سال های 1908 تا  1910 توسط خانواده ی اشرافی برای یادبود دو فرزند از دست رفته شان ساخته شد. این کلیسا با دو برج آجری و قرمز رنگش ، به نماد غم و اندوه برای افرادی تبدیل شد که جوان هایشان را از دست داده اند .

این کلیسا در زمان حکومت بولشویکس به سینما و بعد از آن به استودیوی فیلم تبدیل شد.در زمان کمی بعد از آن یعنی در سال 1990 این کلیسا به کاربرد اولیه اش برگشت و امروزه در معرض دید عموم قرار گرفت.