مسجد حسن ثانی مراکش

مسجد حسن ثانی مراکش

مسجد حسن ثانی مسجدی است در شهر کازابلانکا در مراکش . این مسجد از مهمترین و بزرگترین جاذبه دیدنی در شهر کازابلانکا میباشد که در کنار دریا و بخشی از آن روی آب واقع شده است.این مسجد محل اصلی گردشگری در مراکش است و بیشتر جنبه سمبلیک دارد و به محلی برای گردشگری تبدیل شده است.این بنا توسط یه معمار فرانسوی طراحی و در جولای سال 1986 ساخت ان آغاز شد.

دیدنی های مسجد حسن ثانی مراکش:

مسجد برای نماز های روزانه و مراسم نماز روز جمعه برای تمام عموم باز بوده .بارزترین ویزگی که این مسجد بزرگ درمراکش دارد همین مشرف بودن مسجد بر اقیانوس اطلس است.بخشی از زمین مسجد از شیشه درست شده تا عبادت کنندگان بتوانند مستقیما بر روی دریا سجده کنند.متاسفانه از این مکان افراد عادی نمی توانند استفاده کنند.سقف مسجد به صورتی است که در صورت دلخواه بتوان ان را جمع کرد.مسجد حسن ثانی دوم مراکش سمبل مغرب نیز به حساب می آید.