بلگراد شهری زیبا با گذشته ای سخت

بلگراد پایتخت یوگسلاوی سابق بزرگترین شهر صربستان در محل تلاقی دو رودخانه دانوب وساوا واقع شده است.جالب است که بدانید بلگراد 115 بار مورد حمله قرار گرفته و 44 بار با خاک یکسان شده ولی همچنین یکی از زیباترین شهر های اروپایی می باشد.صربستان با کشورهای رومانی و مجارستان وبوسنی همسایه می باشد و دارای اب هوای مرطوب ومتغیر در ماه های متفاوت سال می باشد.واحد پول صربستان دینار صربستان میباشد.

گشت های شهری :گشت های شهری بلگراد شامل قلعه شهر بلگراد،موزه جنگ،کلیسای جامع و کاله میدان(واکینگ استریت بلگراد!!!) می باشد.

شب گردی بلگراد:بلگراد شب های بسیار زنده ای دارد،شما می توانید شب های زیبایی در کنار رود دانوب و داوا را تجربه کنید، بیشتر دسیکو و کلاب های بزرگ شهر بلگراد در اطراف این دو رودخانه واقع شده شما همچنین می توانید شب زیبایی را با گشت گذارو قایق سواری در رودخانه دانوب برای خود فراهم کنید.

شما دیسکو های بزرگ مانند بانک کلاب،پلیو اسکوار دیدن کنید و از شب خود لذت ببرید.

آب هوای بلگراد بسیار متغیر می باشد بلگراد می تواند تحت تاثیر آب هوای سرد سیبری باشد و یا توده گرم مدیترانه باشد ولی به طور کلی تابستان گرم و زمستان سرد دارد.